| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/110/15 Rady Gminy Stare Babice

z dnia 16 grudnia 2015r.

w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013r. poz. 465 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza na terenie Gminy Stare Babice pobór należności od osób fizycznych w formie inkasa:

1) pobór, w formie łącznego zobowiązania pieniężnego podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych za dany rok od podatników podatku rolnego będących jednocześnie podatnikami podatku od nieruchomości lub podatku leśnego,

2) pobór podatku od nieruchomości,

3) pobór podatku leśnego.

§ 2. Ustala inkasentów należności, o których mowa w §1:

1) w sołectwie Babice Nowe - sołtys Marzena Szelenbaum,

2) w sołectwie Blizne Jasińskiego - sołtys Ewa Kawczyńska,

3) w sołectwie Blizne Łaszczyńskiego - sołtys Krzysztof Wąsikowski,

4) w sołectwie Borzęcin Duży - sołtys Wojciech Wiśniewski,

5) w sołectwie Borzęcin Mały - sołtys Jadwiga Janasz,

6) w sołectwie Janów - sołtys Włodzimierz Sulwiński,

7) w sołectwie Klaudyn - sołtys Aleksander Jadczak,

8) w sołectwie Koczargi Nowe - sołtys Mirosław Skoneczny,

9) w sołectwie Koczargi Nowe-Bugaj - sołtys Kazimierz Lade,

10) w sołectwie Koczargi Stare - sołtys Józef Żółtowski,

11) w sołectwie Kwirynów - sołtys Dariusz Sobczak,

12) w sołectwie Latchorzew - sołtys Sylwester Klimek,

13) w sołectwie Lipków - sołtys Paweł Karczmarek,

14) w sołectwie Lubiczów - sołtys Jacek Dawidowski,

15) w sołectwie Mariew - sołtys Dorota Zwolińska

16) w sołectwie Stanisławów - sołtys Urszula Świątek,

17) w sołectwie Stare Babice - sołtys Lucyna Skrzeczkowska,

18) w sołectwie Topolin - sołtys Dorota Szymańska,

19) w sołectwie Wierzbin - sołtys Dariusz Świątkowski,

20) w sołectwie Wojcieszyn - sołtys Jadwiga Wasiak,

21) w sołectwie Zalesie - sołtys Elżbieta Witt,

22) w sołectwie Zielonki Parcela - sołtys Tomasz Lesisz

23) w sołectwie Zielonki Wieś - sołtys Józef Drzewiński.

§ 3. Ustala wysokość wynagrodzenia za inkaso:

1) w sołectwach: Stare Babice, Blizne Jasińskiego, Klaudyn, Kwirynów, Lubiczów, Borzęcin Duży, Wojcieszyn: w wysokości 11%,

2) w sołectwach: Babice Nowe, Blizne Łaszczyńskiego, Koczargi Stare, Zielonki Wieś, Borzęcin Mały, Topolin, Wierzbin: w wysokości 12%,

3) w sołectwach: Janów, Lipków, Zielonki Parcela, Mariew, Stanisławów, Zalesie:
w wysokości 13%,

4) w sołectwach: Koczargi Nowe, Latchorzew: w wysokości 13,50%

5) w sołectwach Koczargi Nowe-Bugaj: w wysokości 14%.

§ 4. Inkasenci określeni w § 2 są zobowiązani do rozliczenia zainkasowanych należności podatkowych określonych w § 1 w następujących terminach:

1) 16 marca - I rata,

2) 16 maja - II rata,

3) 16 września - III rata,

4) 16 listopada - IV rata.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXII/322/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2013 r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 11477).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kuncewicz

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »