| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Przysuskiego

z dnia 10 lutego 2016r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku utworzona została na podstawie art. 38 b pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 .) w celu realizacji zadań Starosty Przysuskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

SKŁAD KOMISJI

Zarządzeniem Nr 4/2014 Starosty Przysuskiego z dnia 06 lutego 2014 roku została powołana Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2014 - 2016, w skład której wchodzili:

Członkowie Komisji:

1. Pan Marian Niemirski - Starosta Przysuski - Przewodniczący Komisji

2. Pan Włodzimierz Krupa - Radny delegowany przez Radę Powiatu Przysuskiego

3. Pan Dariusz Marasek - Radny delegowany przez Radę Powiatu Przysuskiego

4. Pan Wojciech Brandt - Komendant Powiatowy Policji w Przysusze

5. Pan Leszek Jędrzejczak - przedstawiciel delegowany przez KPP w Przysusze

6. Pan Luiza Kozłowska - pracownik oświaty

7. Pani Grażyna Więckowska - przedstawiciel Pomocy Społecznej

8. Pani Jolanta Wilk - przedstawiciel Inspekcji Sanitarno - Epidemiologicznej

W pracach Komisji uczestniczył Pan Paweł Ziętek - Prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu.

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego z dniem 21 listopada 2014 roku, Rada Powiatu w miejsce Radnych;

- Włodzimierza Krupy,

- Dariusza Maraska,

Uchwałą Nr II/15/2014 z dnia 30 grudnia powołała w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Radnych:

- Marka Kilianka,

- Jana Gawrysia.

Komenda Powiatowa Policji w Przysusze, poinformowała pismem znak: PPchPr 958/15 z dnia 16.03.2015 r. że w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego od 2015 r. z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze uczestniczyć będzie Komendant Powiatowy Policji - mł. insp. Robert Pacholarz.

TEMATY OMAWIANE NA POSIEDZENIACH KOMISJI W 2015 r.

1. Zmiany personalne w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku.

2. Zapoznanie z Wytycznymi Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2015 r. do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2015 r.

3. Przedstawienie Uchwały Nr III/24/2015 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Przysuskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014.

4. Przedstawienie sprawozdania dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Przysusze za 2014 rok - sprawozdanie złożone do KBiP.

5. Analiza zagrożeń w ruchu drogowym, na drogach i ulicach powiatu, działania zapobiegawcze i profilaktyczne podejmowane i planowane, ocena i prognozy skuteczności podejmowanych działań.

6. Analiza zagrożeń ppoż. na terenie Powiatu Przysuskiego. Jak skuteczniej przeciwdziałać "Nie dla wypalania traw" na ochranianym terenie.

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI

W 2015 roku odbyło się jedno posiedzenie Komisji, na której omówiono stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Przysuskiego.

W posiedzeniach komisji uczestniczyli członkowie komisji oraz zaproszeni goście. Szefowie podległych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży zgodnie z właściwością przygotowywali pisemne informacje z zakresu działania swoich jednostek. Informacje przedstawiane na posiedzeniach dotyczyły zagadnień będących tematyką proponowanego porządku posiedzenia. Ponadto Wydział Zarzadzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich pełniący obsługę biurową Komisji realizował zadania związane ze sprawozdawczością i przekazywaniem danych dot. akcji inicjowanych przez Wojewodę Mazowieckiego: NIE! dla wypalania traw, Bezpieczne Ferie 2015, Bezpieczne Wakacje 2015.

PODSUMOWANIE I OCENA WSPÓŁPRACY

Realizowano program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego "Razem Bezpieczniej". Podejmowano przedsięwzięcia mające na celu realizację zadań zawartych w wytycznych Wojewody Mazowieckiego Współpraca Komisji z jednostkami organizacyjnymi powiatu, służbami, inspekcjami i strażami układała się właściwie.

STAROSTA


mgr inż. Marian Niemirski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »