| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/112/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą

z dnia 8 marca 2016r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i gimnazjum w Zespołach Szkół Samorządowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015r., poz.1515 ze zm.), art. 20c ust. 4i 6 i art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty( tj.: Dz. u z 2015 roku poz.2156 ze zm.) oraz art.12 ust.2 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2016r.poz.35) Rada Gminy ustala:

§ 1.

Określa się następujące kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz odpowiadającą im liczbę punktów i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:

Lp

KRYTERIUM

PUNKTY

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA KRYTERIUM

1

Kandydat uczęszczał do przedszkola na terenie Gminy Solec nad Wisłą (w przypadku rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej) lub kandydat realizował obowiązek szkolny na terenie Gminy Solec nad Wisłą (w przypadku rekrutacji do gimnazjum)

6

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu ucznia do przedszkola lub szkoły podstawowej na terenie Gminy

2

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej placówce

5

Dane potwierdza dyrektor na podstawie prowadzonej dokumentacji

3

Miejsce pracy rodziców lub opiekunów prawnych kandydata znajduje się w obwodzie szkoły

4

Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata o miejscu pracy

4

Odległość od miejsca zamieszkania kandydata do szkoły w której składany jest wniosek jest mniejsza niż odległość od szkoły obwodowej

3

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu zamieszkania

5

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w procesie wychowawczo-opiekuńczym

2

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły krewnych kandydata wspierających rodziców/opiekunów prawnych w procesie wychowawczo -opiekuńczym

§ 2.

Kryteria określone w § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą w procesie rekrutacji od roku szkolnego 2016/2017.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec nad Wisłą

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Beata Ciosek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Meritoros

Biura rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »