| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28.285.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r, poz. 1113 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności uchwały Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych z powodu istotnego naruszenia przepisów art. 6 ust. 6 i ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 5 i ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 9 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.).

§ 2. Na niniejszą uchwałę Gminie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.


Uzasadnienie

W dniu 11 grudnia 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła uchwała Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr X/66/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ww. uchwała podlega nadzorowi regionalnej izby obrachunkowej.

W badanej uchwale Rada Miejska ustaliła wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, które są zobowiązani składać podatnicy tych podatków. W powyższych wzorach formularzy przyjętych uchwałą Rady przewidziano dla podatku od nieruchomości w części G deklaracji i w części F informacji - załączniki ZN-1/A i ZN-1/B, dla podatku rolnego w części G deklaracji i w części V informacji - załączniki ZR-1/A i ZR-1/B oraz dla podatku leśnego w części G deklaracji i w części F informacji - załączniki ZL-1/A i ZL-1/B, natomiast uchwalono tylko jeden z tych załączników, z tym, że z zapisu § 4 uchwały wynika, że Rada uchwaliła wzór załącznika ZN-1/B w sprawie zwolnień i ulg od podatku od nieruchomości, natomiast załącznik nr 7 do uchwały zawiera wzór załącznika ZR-1/B do informacji o gruntach rolnych dotyczących danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych.

W § 1 - 3 uchwały oraz w załącznikach nr 1, 3 i 5 dla podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego niewłaściwie określono tytuły wzorów informacji. Zgodnie z przepisem z art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych tytuł załącznika IN-1 powinien brzmieć "Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych". W przypadku podatku rolnego zgodnie art. 6a ust. 5 ustawy o podatku rolnym tytuł załącznika IR-1 powinien brzmieć "Informacja o gruntach ", a dla podatku leśnego zgodnie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku leśnym tytuł załącznika IL-1 powinien brzmieć "Informacja o lasach". Ponadto Kolegium Izby zwraca uwagę, że informacje powyższe dotyczą osób fizycznych, które nie mają obowiązku ich składania co roku. Wyłącznie osoby prawne deklaracje składają na każdy rok podatkowy do dnia 31 stycznia oraz do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, jak to wynika z art. 6 ust. 9 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 5 ustawy o podatku leśnym.

Nadto w wierszu 2 w części E.1 Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz w części E.1 deklaracji na podatek od nieruchomości, Rada nie uwzględniła zmiany przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i niewłaściwie określiła przedmiot opodatkowania, który powinien brzmieć "grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych".

Wobec powyższego, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji uchwały.

Przewodniczący


Wojciech Tarnowski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Sp. z o.o.

RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »