| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 437/136/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.8) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 i 1890), art. 6 ust. 2, art. 8 oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (wersja 1.8) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, zwany dalej "SZOOP", w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. SZOOP podaje się do publicznej wiadomości wraz z terminem od którego będzie on stosowany, na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na portalu www.funduszedlamazowsza.eu.

§ 3. 1. Akceptuje się treść komunikatu dotyczącego SZOOP, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Komunikat, o którym mowa w ust. 1, wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 304/128/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.7) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa
Wicemarszałek


Wiesław Raboszuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 437/136/16
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 437/136/16
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 437/136/16
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 437/136/16
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 437/136/16
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 437/136/16
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 437/136/16
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Andersen Tax & Legal

Andersen Tax & Legal w Polsce tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, najwyższej klasy doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie cen transferowych i outsourcing księgowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »