reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 8 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885.
z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/22/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r.,

Zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 34.207,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 34.207,00 zł oraz przeniesieniu między paragrafami

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem: 13.172.716,35 zł.

a) bieżące 11.531.263,35 zł.

b) majątkowe 1.641.453,00 zł.

Plan wydatków ogółem: 12.800.263,72 zł.

a) bieżące 9.966.861,35 zł.

b) majątkowe 2.833.402,37 zł.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2.089.864,29 zł.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt


mgr Józef Rostkowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/15
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 8 października 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

158 411,00

2 170,00

160 581,00

80101

Szkoły podstawowe

39 160,00

2 170,00

41 330,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

2 170,00

2 170,00

852

Pomoc społeczna

2 161 980,46

32 037,00

2 194 017,46

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

32 938,00

787,00

33 725,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

16 300,00

787,00

17 087,00

85216

Zasiłki stałe

145 693,00

31 250,00

176 943,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

145 693,00

31 250,00

176 943,00

Razem:

13 138 509,35

34 207,00

13 172 716,35


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/15
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 8 października 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

2 366 750,00

0,00

2 366 750,00

60016

Drogi publiczne gminne

2 366 750,00

0,00

2 366 750,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000,00

- 12 630,00

17 370,00

4270

Zakup usług remontowych

77 000,00

12 630,00

89 630,00

752

Obrona narodowa

500,00

0,00

500,00

75212

Pozostałe wydatki obronne

500,00

0,00

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

- 68,44

431,56

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

68,44

68,44

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

145 714,00

0,00

145 714,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

135 814,00

0,00

135 814,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

7 000,00

860,00

7 860,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

41 000,00

- 4 360,00

36 640,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

3 500,00

7 500,00

801

Oświata i wychowanie

3 717 527,00

2 170,00

3 719 697,00

80101

Szkoły podstawowe

1 821 165,00

2 170,00

1 823 335,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

18 775,80

2 170,00

20 945,80

852

Pomoc społeczna

2 460 959,46

32 037,00

2 492 996,46

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 719 476,00

0,00

1 719 476,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

51,00

51,00

4580

Pozostałe odsetki

1 100,00

- 51,00

1 049,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

33 938,00

787,00

34 725,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

33 938,00

787,00

34 725,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

7 794,46

0,00

7 794,46

3110

Świadczenia społeczne

7 794,46

- 1,72

7 792,74

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1,72

1,72

85216

Zasiłki stałe

155 693,00

31 250,00

186 943,00

3110

Świadczenia społeczne

155 693,00

31 250,00

186 943,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

832 192,19

0,00

832 192,19

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

107 896,93

- 2 000,00

105 896,93

4260

Zakup energii

80 896,93

- 2 000,00

78 896,93

90095

Pozostała działalność

271 727,64

2 000,00

273 727,64

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

84 047,60

2 000,00

86 047,60

Razem:

12 766 056,72

34 207,00

12 800 263,72


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55/15
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 8 października 2015 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

752

Obrona narodowa

500,00

0,00

500,00

75212

Pozostałe wydatki obronne

500,00

0,00

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

- 68,44

431,56

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

68,44

68,44

852

Pomoc społeczna

1 809 825,46

0,00

1 809 825,46

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 710 476,00

0,00

1 710 476,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

51,00

51,00

4580

Pozostałe odsetki

1 100,00

- 51,00

1 049,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

294,46

0,00

294,46

3110

Świadczenia społeczne

294,46

- 1,72

292,74

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1,72

1,72

Razem:

2 089 864,29

0,00

2 089 864,29

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Świerc

specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama