| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX.230.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 9 czerwca 2016r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Pruszkowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2, pkt. 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zmianami) i art. 15 ust. 2 ustawy z 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015r., poz. 1440 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie miasta Pruszkowa, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Pruszków, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Pruszkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XIX.214.2016 z dnia 28.04.2016r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Biskupski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX.230.2016
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 9 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX.230.2016
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 9 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »