| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 378/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie uznania za park gminny pn. "Stawy Walczewskiego" terenu położonego w Grodzisku Mazowieckim w rejonach ulic: Warszawskiej, Nadarzyńskiej i S. Batorego

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 12, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 81 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za park gminny obszar położony w Grodzisku Mazowieckim w kwartale ulic: Nadarzyńska, Warszawska, S. Batorego, obejmujący teren zielony pokryty drzewostanem o łącznej powierzchni ok. 8 ha, otaczający fragment rzeki Rokicianki wraz z utworzonymi na niej dwoma stawami o powierzchni lustra wody ok. 3,37 ha. Teren obejmuje następujące nieruchomości, stanowiące własność Gminy Grodzisk Mazowiecki: działki nr: 14/1, 14/3, 14/4, 15/2, 16, 17, 19, 32, 33, 34/1, 35/1, w obrębie 61 oraz działki nr: 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 4/4 (część), 4/5 w obrębie 68.

§ 2. Położenie parku określone zostało na załączniku graficznym do uchwały.

§ 3. Celem uznania terenu za park gminny jest stworzenie dla mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki odpowiednich warunków do rekreacji i wypoczynku, z poszanowaniem i ochroną walorów przyrody.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Joanna Wróblewska


Załącznik do Uchwały Nr 378/2016
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Teren proponowany do uznania jako park gminny obok Parku Skarbków i Stawów Goliana stanowi główne środowisko przyrodnicze miasta. W całości stanowi własność Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Znaczną jego część zajmują stawy zasilane przez rzekę Rokiciankę, które obecnie są modernizowane w celu wzbogacenia miejscowego krajobrazu oraz zwiększenia pojemności użytkowej zbiorników, a przez to poprawę ich funkcji przeciwpowodziowej.

Pozostałe tereny w dużej części pokryte są drzewostanem naturalnym, charakterystycznym dla siedlisk olsów i łozowisk oraz łęgu olszowo-jesionowego i stanowią ostoję ptaków, płazów, gadów i drobnych ssaków.

Na obszarze tym funkcjonuje również teren rekreacyjno-sportowy - kompleks boisk Orlik i boisk do siatkówki plażowej.

Od końca XIX wieku teren "Stawów Walczewskiego" wykorzystywany jest przez mieszkańców gminy do rekreacji i wypoczynku.

Celem uznania terenu za park gminny jest utrwalenie jego funkcji rekreacyjnych, objęcie go stałą ochroną i planowym zagospodarowaniem, z poszanowaniem przyrody o cechach naturalnych.

Ustanowienie parku gminnego niniejszą uchwałą umożliwi również formalne zatwierdzenie jego tradycyjnej, zwyczajowo używanej nazwy, do której mieszkańcy są mocno przywiązani.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »