| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII.161.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu

z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 216 ust. 2 pkt 1, 2 i 6, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 6, art. 218, art. 235 ust.1 i 3, art. 236 ust. 1, ust. 4 pkt 1,art. 237 ust. 2 pkt 1 art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych o kwotę : 109.788,25 zł w tym: zmniejszenie planu dochodów bieżących 17.600,00 zł zwiększenie planu dochodów bieżących 100.449,85 zł zwiększenie planu dochodów majątkowych 26.938,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę : 346.092,00 zł w tym: zmniejszenie planu wydatków bieżących 143.468,40 zł zwiększenie planu wydatków bieżących 252.100,90 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych 290.859,50 zł zmniejszenie planu wydatków majątkowych 53.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Po dokonanych zmianach budżet wynosi: plan dochodów budżetowych 62.312.295,61 zł w tym : plan dochodów bieżących 60.151.375,01 zł plan dochodów majątkowych 2.160.920,60 zł plan wydatków budżetowych 62.891.167,10 zł w tym: plan wydatków bieżących 55.413.098,88 zł plan wydatków majątkowych 7.478.068,22 zł

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 578.871,49 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.159.525,02 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 580.653,53 zł oraz sfinansowanie deficytu w kwocie 578.871,49 zł.

§ 3. 1. Plan wydatków majątkowych na 2016 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tłuszcz na 2016 rok określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 10 do niniejszej

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu


Krzysztof Jan Gajcy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.161.2016
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII.161.2016
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII.161.2016
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII.161.2016
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII.161.2016
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII.161.2016
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII.161.2016
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII.161.2016
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII.161.2016
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII.161.2016
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik10.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyran

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »