Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/239/09 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 5 lutego 2009r.

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe