Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Statut nr XXXI/261/2009

z dnia 31 marca 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe