reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/301/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. DzU nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. DzU nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. DzU nr 172, poz.1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. DzU nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. DzU nr 48 poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. DzU nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. DzU nr 52, poz. 420; nr 157, poz. 1241; z 2010 r. DzU nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230; nr 106, poz. 675); art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. - DzU nr 95, poz. 613; nr 96, poz. 620) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych:

1)od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, wynoszą:

Rodzaj środka transportu

Dopuszczalna masa całkowita

powyzej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

powyżej 5,5 tony do 7,5 tony włącznie

powyżej 7,5 tony do 9 ton włącznie

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

a) samochody posiadające urządzenia służące do ochrony środowiska wyprodukowane po 2001 roku

525

687

964

1180

b) samochody posiadające urządzenia służące do ochrony środowiska wyprodukowane w 2001 roku i wcześniej

587

739

1016

1241

c) samochody nie posiadające urządzeń służących do ochrony środowiska wyprodukowane po 2000 roku

638

790

1067

1293

d) samochody nie posiadające urządzeń służących do ochrony środowiska wyprodukowane w 2000 i wcześniej

700

841

1118

1344

2)od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita / w tonach/

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

1741

1844

Trzy osie

12

2069

2172

Cztery osie i więcej

12

29

2398

2511

29

2511

2675

3)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, wynosi:

Masa całkowita

Ciągniki wyprodukowane

w 2001 roku i wcześniej

po 2001 roku

od 3,5 tony do 8 ton włącznie

1045

953

powyżej 8 ton i poniżej 12 ton

1600

1497

4)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa / w tonach/

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

31

1895

1998

31

1998

2121

Trzy osie

12

36

1946

2049

36

40

2049

2059

40

2100

2726

5)od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, wynoszą:

Masa całkowita

Przyczepy i naczepy wyprodukowane

w 2001 roku i wcześniej

po 2001 roku

od 7 ton do 10 ton włącznie

939

829

powyżej 10 ton i poniżej

1380

1277

6)od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy / w tonach/

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważn

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

36

1446

1589

36

1607

1627

Dwie osie

12

36

1384

1600

36

38

1576

1627

38

1658

1935

Trzy osie

12

36

1548

1600

36

1627

1627

7)od autobusu z tym, że w zależności od ilości miejsc do siedzenia oraz jego roku wyprodukowania, wynoszą:

Ilość miejsc do siedzenia

Autobusy wyprodukowane

w 2001 roku i wcześniej

po 2001 roku

do 15 miejsc

646

585

powyżej 15 miejsc mniejszej niż 30 miejsc

1354

1252

równej lun wyższej niż 30 miejsc

1970

1796

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLI/218/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 styczna 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu


Franciszek Sobczuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama