| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr II/9/2010 Rady Gminy Izbicko

z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy Izbicko

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z późn zm.) Rada Gminy Izbicko uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące górne granice stawek za usługi w zakresie odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości w których nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów:

1) pojemnik 60 l - 10,13

2) pojemnik 80 l - 18,27 zł

3) pojemnik 110 l - 20,17 zł

4) pojemnik 120 l - 21,83 zł

5) pojemnik 240 l - 40,04 zł

6) pojemnik 1100 l - 71,93 zł

7) pojemnik KP-7 - 567,33 zł

2. Ustala się następujące górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości w których prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów:

1) pojemnik 60 l - 9,13 zł

2) pojemnik 80 l - 10,93 zł

3) pojemnik 110 l - 13,21 zł

4) pojemnik 120 l - 13,51 zł

5) pojemnik 240 l - 25,35 zł

6) pojemnik 1100 l - 59,06 zł

7) pojemnik KP-7 - 428,28 zł

3. Górne stawki opłat, określone w ustępie 1, nie zawierają opłat za usługi w zakresie odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów zebranych selektywnie z nieruchomości w workach dostarczonych przez odbiorcę odpadów.

§ 2. Ustala się górną stawkę opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu, unieszkodliwiania nieczystości ciekłych w wysokości 16 zł/m3 .

§ 3. Podane stawki opłat są stawkami netto, do których należy doliczyć obowiązujący i należny podatek od towarów i usług.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVII/242/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Izbicko.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Izbicko


Henryk Zettelmann

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »