reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/164/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 28 września 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr VIII/98/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675; oraz z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679 i Nr 134 poz. 777) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281 poz. 2781; z 2005r. Nr 17 poz.141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz.1020 Nr 131 poz.1091, Nr 167 poz.1400 i Nr 249 poz. 2104; z 2006r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz.791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280 i Nr 181 poz. 1292; z 2008r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370 i Nr 235 poz. 1618; z 2009r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241 i Nr 219 poz. 1705; z 2010r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857 i Nr 148 poz. 991; oraz z 2011r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz.654) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/98/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

,, 2. Miesięczną opłatę za świadczenia, o których mowa w § 3 ustala się mnożąc odpowiednią kwotę, wymienioną w § 3 ust. 2 przez zadeklarowaną przez rodziców dziecka liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu, w czasie wykraczającym poza wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Opłata podlega zaokrągleniu do pełnych złotych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości."

2) w § 6 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

,,2. Opłata podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby godzin lub dni, w których w danym miesiącu dziecko nie uczęszczało do przedszkola i nie korzystało ze świadczeń."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011roku.

Przewodnicząca Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle


Elżbieta Czeczot

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama