| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/93/11 Rady Powiatu w Nysie

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia na 2012 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia

w sprawie ustalenia na 2012 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięciaNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 102, poz. 1055, 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 oraz poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400 i Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411, Nr 220, poz. 1426, Nr 223, poz. 1461 oraz poz. 1462, Nr 234, poz. 1573 oraz poz. 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 oraz poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 1018, Nr 171, poz. 1016) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 września 2011r. (M.P. Nr 82, poz. 830) Rada Powiatu w Nysie uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwała określa wysokość opłaty za usunięcie pojazdu z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, za przechowywanie usuniętego pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów, jakie obowiązany jest pokryć właściciel pojazdu w przypadku, gdy w związku z ustaniem przyczyn usunięcia pojazdu, w trakcie jego usuwania, odstąpiono od usunięcia pojazdu.

§ 2. Ustala się następujące wysokości opłat za usunięcie i przechowanie usuniętego pojazdu:

1) rower i motorower - za usunięcie - 105 zł; za każdą rozpoczętą dobę przechowywania 16 zł;

2) motocykl - za usunięcie - 209 zł; za każdą rozpoczętą dobę przechowywania 23 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za usunięcie - 459 zł; za każdą rozpoczętą dobę przechowywania 35 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za usunięcie - 574 zł; za każdą rozpoczętą dobę przechowywania 47 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za usunięcie - 813 zł; za każdą rozpoczętą dobę przechowywania 68 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usunięcie - 1.199 zł; za każdą rozpoczętą dobę przechowywania 126 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za usunięcie 1.459 zł; za każdą rozpoczętą dobę przechowywania 188 zł.

§ 3. Ustala się następujące wysokości kosztów, jakie obowiązany jest pokryć właściciel pojazdu w przypadku gdy w związku z ustaniem przyczyn usunięcia pojazdu, w trakcie jego usuwania, odstąpiono od usunięcia pojazdu:

1) rower i motorower 105 zł;

2) motocykl - 209 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 459 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 574 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 - 813 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1.199 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1.459 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nysie.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VII/67/11 Powiatu w Nysie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia
na 2011r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów,
do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
z dniem 01 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Powiatu w Nysie


mgr Mirosław Aranowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »