reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/144/12 Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Dąbrowa na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U.z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) - Rada Gminy Dąbrowa, działając na wniosek Wójta Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dokonuje się podziału Gminy Dąbrowa na stałe obwody głosowaniai ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 3. § 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Opolu.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

2. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów Rady Gminy Dąbrowa oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Dąbrowa przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie, stosuje się podział dotychczasowy.

3. Uchyla się uchwałę Nr XX/137/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w gminie Dąbrowa.

Przewodniczący Rady Gminy


prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/144/12
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Wykaz obwodów głosowania, numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Nr obwodu
głosowania

G r a n i c e o b w o d u

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

1

Jednostka pomocnicza: Dąbrowa;

Remiza OSP
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 19
49-120 Dąbrowa

2

Jednostka pomocnicza: Chróścina;

Zespół Szkół
ul. Niemodlińska 8d
46-073 Chróścina

3

Jednostki pomocnicze: Narok ; Niewodniki ;

Publiczna Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 19
49-120 Narok

4

Jednostka pomocnicza: Sławice;

Publiczna Szkoła Podstawowa
ul. Opolska 34
49-120 Sławice

5

Jednostki pomocnicze: Ciepielowice;
Lipowa; Nowa Jamka; Skarbiszów.

Świetlica wiejska
ul. Długa 18a
49-120 Ciepielowice

6

Jednostki pomocnicze : Prądy; Siedliska;

Budynek socjalno-administracyjny
ul. Sportowa 18
49-120 Prądy

7

Jednostka pomocnicza: Mechnice;

Świetlica wiejska
ul. Niemodlińska 61
46-073 Mechnice

8

Jednostka pomocnicza: Karczów;

Świetlica wiejska
ul. Szkolna 2
49-120 Karczów

9.

Jednostka pomocnicza: Wrzoski;

Budynek wielofuncyjny
ul. Wrocławska 8
46-073 Wrzoski

10.

Jednostka pomocnicza: Żelazna;

Świetlica wiejska
ul. Opolska 58
49-120 Żelazna

Przewodniczący Rady Gminy


prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama