| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/195/12 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w gminie Byczyna

Na podstawie art. 97 ust 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 Nr 175. Poz. 1362) w związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2012 r. poz. 305) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Prawo pobytu w mieszkaniu chronionym przyznaje z upoważnienia Burmistrza Byczyny Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie w drodze decyzji administracyjnej po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym.

§ 2. Osoby korzystające z pobytu w mieszkaniu chronionym ponoszą odpłatność w wysokości zależnej od relacji między kwotą ich dochodu a kwotą kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2, ustawy o pomocy społecznej ustaloną wg następujących zasad:

1. Osoby samotne Kwota dochodu w relacji do kryterium dochodowego w % Wysokość opłaty w % od kwoty miesięcznych dochodów Do 100 % włącznie bezpłatnie Powyżej 100-200 % 3 % Powyżej 200-300 % 5 % Powyżej 300 % 8 %

2. Osoby w rodzinie Kwota dochodu w relacji do kryterium dochodowego w % Wysokość opłaty w % od kwoty miesięcznych dochodów Do 100 % włącznie bezpłatnie Powyżej 100-200 % 5 % Powyżej 200-300 % 8 % Powyżej 300 % 10%

§ 3. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym jest pobierana w okresach odpowiadających miesiącom kalendarzowym. Za niepełny pierwszy lub ostatni miesiąc pobytu mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości proporcjonalnej do długości pobytu w danym miesiącu.

§ 4. Rozliczenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dokonywać będzie Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie, a wyliczoną należność mieszkaniec wpłacać będzie na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie wskazany w rozliczeniu do 15 każdego miesiąca.

§ 5. Ponoszona odpłatność zgodnie z zasadami określonymi w § 2 nie obejmuje:

- kosztów wyżywienia,

- kosztów zużytej energii elektrycznej i wody,

- drobnych napraw remontowych,

- ogrzewania,

- odprowadzania ścieków,

- ubezpieczenia lokalu,

- wywozu mieczystości.

§ 6. Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym lub pracownika socjalnego, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie może częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszenia opłat na czas określony szczególnie ze względu na konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z długotrwałą chorobą lub długotrwałym pobytem w szpitalu lub jeżeli inne przepisy bądź umowy stanowią inaczej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie


Grzegorz Kapica

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »