reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/111/12 Rady Gminy Komprachcice

z dnia 12 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, Nr149, poz.777, z 2012 r., poz.567) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz.391) w związku z art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz.1337), Rada Gminy Komprachcice uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 marca 2013 r.

2. Deklaracje, o których mowa w § 1 należy składać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach, 46-070 Komprachcice ul. Rolnicza 6.

§ 3. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) oświadczenie o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem zamieszkania wraz z kopią legitymacji szkolnej/studenckiej;

2) oświadczenie o ilości osób przebywających poza granicami kraju, a zameldowanych na terenie nieruchomości;

3) potwierdzenie zamieszkania poza granicami Gminy Komprachcice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

§ 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

1) ogłoszenie w Informatorze Gminy;

2) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komprachcice przy ul. Kolejowej 3;

3) ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Komprachcice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Wencel


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/111/12
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/111/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2012 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama