reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI-155/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 5 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391), po konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na miesiąc, w terminie do 15 dnia miesiąca, w którym powstało zobowiązanie.

2. Sposób naliczenia opłaty, o której mowa w ust. 1, określa odrębna uchwała Rady Gminy Lasowice Wielkie.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1, upływa z dniem 15 lipca 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca do 31 lipca 2013 r.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lasowice Wielkie lub wpłacać w Punkcie Kasowym mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy W Lasowicach Wielkich.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lasowice Wielkie


Rajmund Kinder

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama