reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXII/319/13 Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Strzeleckim

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1])) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[2])), Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Strzeleckim, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc:

1) Uchwała Nr XXII/217/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie strzeleckim;

2) Uchwała Nr VI/37/1999 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów specjalnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Henryk Bartoszek


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/319/13
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 24 kwietnia 2013 roku
Zalacznik1.pdf

Plan sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Strzeleckim


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 80, poz. 542, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, z Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206, Nr 149, poz. 887, Nr 139, poz. 814, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r., poz. 941, poz. 979.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157. poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kawałko

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama