| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/35/2013 Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Zwiazku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 w związku z art.73 a ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), Zgromadzenie Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr VIII/27/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2013 zmienionej uchwałą nr X/33/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących, jak w załączniku nr 1;

2) dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych, jak w załączniku nr 2;

3) dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych, jak w załączniku nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin "PROKADO".

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku Gmin "PROKADO".

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO"


Paweł Smolarek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/35/2013
Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie
z dnia 30 września 2013 r.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na 2013 rok w

Dział

Roz-
dział

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan po zmianach

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el. gaz i wodę

180000,00

100000,00

80000,00

80000,00

0,00

80000,00

0,00

0,00

0,00

40002

Dostarczanie wody

180000,00

100000,00

80000,00

80000,00

0,00

80000,00

0,00

0,00

0,00

§ 4430 Różne opłaty i składki

180000,00

100000,00

80000,00

80000,00

0,00

80000,00

0,00

0,00

0,00

Razem zmniejszenie wydatków bieżących

180000,00

100000,00

80000,00

80000,00

0,00

80000,00

0,00

0,00

0,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/35/2013
Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie
z dnia 30 września 2013 r.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie w 2013 rok w

Dział

Roz-
dział

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan po zmianach

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

Zakup i objecie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el. gaz i wodę

601216,45

100000,00

701216,45

701216,45

0,00

0,00

40002

Dostarczanie wody

601216,45

100000,00

701216,45

701216,45

0,00

0,00

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

601216,45

100000,00

701216,45

701216,45

0,00

0,00

Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych

601216,45

100000,00

701216,45

701216,45

0,00

0,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/35/2013
Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie
z dnia 30 września 2013 r.

Plan zadań inwestycyjnych Związku Gmin "PROKADO" na rok 2013 w

Lp.

Nazwa zadania

Wartość

1

Budowa sieci wodociągowej tranzytowej O 315 w miejscowości Nowa Kuźnia

381 216,45

2

Budowa sieci wodociągowej Chróścina - Dąbrowa

320 000,00

Razem

701 216,45

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Węgiel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »