reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu w Oleśnie

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

pomiędzy

Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Oleskiego, w imieniu którego działają:

1. Starosta - Jan Kus

2. Wicestarosta - Stanisław Belka

zwanym dalej " Przekazującym ",

a

Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice w imieniu którego działa Zastępca Prezydenta Miasta - Krystian Tomala

zwanym dalej " Przyjmującym "

Działając na podstawie uchwały Nr IX/64/03 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w związku z realizacją zadań określonych w art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), strony porozumienia ustalają co następuje:

§ 1. § 1 pkt 1 Porozumienia otrzymuje nowe brzmienie:

"Przyjmujący umożliwia kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Oleski w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej - Curie Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, przy ul. Okrzei 20, zwanym dalej Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej - Curie Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 22 lutego 2012 r. poz. 204)".

§ 2. § 1 pkt 4 Porozumienia otrzymuje nowe brzmienie:

"Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w imieniu Przekazującego, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej - Curie Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach imienny wykaz uczniów poszczególnych szkół zawodowych do kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej - Curie Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego".

§ 3. § 2 pkt 1 Porozumienia otrzymuje nowe brzmienie:

"Zasadnicze szkoły zawodowe działające w imieniu Przekazującego zobowiązują się do finansowania kosztów kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby skierowanych uczniów i kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie:

- do dnia 31 grudnia 2013r. w wysokości:

? kurs dla klasy I - 4 tygodniowo - 350 zł;

? kurs dla klasy II - 4 tygodniowo - 350 zł;

? kurs dla klas III - 4 tygodniowo - 350 zł;

- od dnia 01 stycznia 2014r. w wysokości:

? kurs dla klasy I - 4 tygodniowo - 400 zł;

? kurs dla klasy II - 4 tygodniowo - 400 zł;

? kurs dla klas III - 4 tygodniowo - 400 zł".

§ 4. § 3 pkt 1 Porozumienia otrzymuje nowe brzmienie: "Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolnego 2013/2014".

§ 5. Aneks nr 1 do Porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Spory mogące powstać ze stosunku objętego aneksem nr 1 do porozumienia rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd Powszechny.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Aneks nr 1 do Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 9. Aneks nr 1 do Porozumienia został zawarty w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Przekazujący

Starosta Oleski


Jan Kus


Wicestarosta


Stanisław Belka

Przyjmujący

Zastępca Prezydenta Miasta


Krystian Tomala

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama