| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/253/2014 Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu, Rada Gminy Skarbimierz uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/177/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 947), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:"Nieruchomość musi być wyposażona w pojemniki o pojemności dostosowanej do ilości osób korzystających z tych pojemników i częstotliwości wywozu odpadów w taki sposób, aby uniemożliwić przepełnienie oraz przeciążenie pojemnika (na 1 i 2 osoby przypada jeden pojemnik 110 l lub 120 l; na 3, 4 i 5 osób przypada jeden pojemnik 240 l lub dwa 120 l; na 6, 7 i 8 osób przypada jeden pojemnik 240 l i jeden 120l; na 9 i więcej osób przypadają dwa pojemniki 240 l)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Skarbimierz


Marek Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »