Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.69.2014.LM Wojewody Opolskiego

z dnia 3 czerwca 2014 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVIII/315/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 - 2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe