reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLVIII/249/14 Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645 i 1318 oraz z 2014 r. poz.379 i poz.1072), art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938 i poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911 i poz.1146), Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 65.900,00 zł, z tego:

- dział 600 Transport i łączność - 46.000,00 zł, w tym:

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne -20.000,00 zł, w tym:

- Remont drogi gminnej nr 105906 O ul. Ujazdowska w Zalesiu Śląskim wraz z remontem części drogi gminnej ul. XV - Lecia - 20.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 20.000,00 zł

- rozdział 60017 Drogi wewnętrzne -26.000,00 zł, w tym:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dolna - Czarnocin, działki nr 311/4 obręb Dolna, 251/2, 253/3, 249, 220, 257/1, 256/1, 259/1, 255/1 i 141 obręb Czarnocin wraz z dokumentacją - 26.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 26.000,00 zł

- dział 750 Administracja publiczna - 15.000,-zł, w tym:

- rozdział 75020 Starostwa powiatowe -15.000,-zł, w tym:

- Remont części nawierzchni kamiennej drogi dojazdowej i części schodów bocznych na terenie pomnika historii Amfiteatru i Pomnika czynu Powstańczego w Górze Św. Anny na działkach nr 209 i nr 106/1 oraz 105/1 i 280/1 z mapy 1 obręb Góra Świętej Anny - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego - 15.000,-zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6300 - 15.000-zł

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4.900,-zł, w tym:

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -3.900,-zł, w tym:

- dotacja dla LOK i R w Leśnicy na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy - 1.500,-zł, w tym: wydatki bieżące - § 2480 - 1.500-zł

- remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Sołectwo Poręba - 2.400,-zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 2.400-zł

- rozdział 92195 Pozostała działalność -1.000,00 zł, w tym:

- organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Sołectwo Zalesie Śl. - 1.000,-zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 1.000-zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 65.900,00 zł, z tego:

- dział 600 Transport i łączność - 54.713,-zł, w tym:

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne -34.713,00 zł, w tym:

- Remonty dróg gminnych - 14.713,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 14.713,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 105906 O ul. Ujazdowska w Zalesiu Śląskim wraz z przebudową części drogi gminnej ul. XV - Lecia - 20.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 20.000,00 zł

- rozdział 60017 Drogi wewnętrzne -20.000,00 zł, w tym:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dolna - Czarnocin, działki nr 311/4 obręb Dolna, 251/2, 253/3, 249, 220, 257/1, 256/1, 259/1 i 255/1 obręb Czarnocin wraz z dokumentacją - 20.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 20.000,00 zł

- dział 750 Administracja publiczna - 1.000,00 zł, w tym:

- rozdział 75095 Pozostała działalność -1.000,00 zł, w tym:

- finansowanie gazetki lokalnej - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Sołectwo Zalesie Śl. - 1.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 1.000,00 zł

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.500,00 zł, w tym:

- rozdział 90095 Pozostała działalność -1.500,00 zł, w tym:

- realizacja projektu "Spacer Drogą Listonosza w Leśnicy"- 1.500,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 1.500,00 zł

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.400,-zł, w tym:

- rozdział 92195 Pozostała działalność -2.400,00 zł, w tym:

- organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Sołectwo Poręba. - 2.400,-zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 2.400-zł

- dział 926 Kultura fizyczna - 6.287,-zł, w tym:

- rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej -6.287,-zł, w tym:

- wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego w Kadłubcu - 6.287,-zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 6.287-zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w mieście Leśnica i sołectwach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama