reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/63/15 Rady Miasta Opola

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6j ust.1 pkt 1, ust. 3, ust. 3b, ust. 3c, art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87) oraz na podstawie art. 4 ust. 1, art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172, nr 232, poz. 1378) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi
z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.

2. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty, ustalonej w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.

3. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku ryczałtowa stawka opłaty za rok ustalona jest w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

1) od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość:

a) 13,00 zł/osobę miesięcznie, jeśli odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane;

b) 20,00 zł/osobę miesięcznie, jeśli odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

2. Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosi:

Pojemność pojemnika na odpady

Stawka - zbiórka selektywna odpadów

Stawka - zbiórka nieselektywna odpadów

60 l

4,60 zł

6,70 zł

120 l

9,20 zł

13,40 zł

240 l

18,40 zł

26,70 zł

360 l

27,60 zł

40,00 zł

660 l

50,60 zł

73,40 zł

1100 l

84,40 zł

122,30 zł

od 1100 l do 3,5 m3 włącznie

184,00 zł

267,00 zł

od 3,5 do 5 m3 włącznie

306,80 zł

445,00 zł

od 5 do 7 m3 włącznie

460,00 zł

667,00 zł

od 7 do 15 m3 włącznie

920,00 zł

1334,00 zł

od 15 m3 do 36 m3

1270,00 zł

1840,00 zł

3. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od jednego domku letniskowego, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku wynosi:

a) 364 zł / od 1 domku rocznie, jeśli odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane,

b) 560 zł / od 1 domku rocznie, jeśli odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

2) od innych nieruchomości niż określone w pkt. 1 wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku wynosi:

a) w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny:

Stawka ryczałtu / rok

120 l

240 l

1100 l

od 5 do 7 m3 włącznie

Łączna liczba wywozów odpadów z pojemnika w odniesieniu do pojemności pojemników

460,00 zł

50

25

5

1

920,00 zł

100

50

11

2

1.840,00 zł

200

100

22

4

b) w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób nieselektywny:

Stawka ryczałtu / rok

120 l

240 l

1100 l

od 5 do 7 m3 włącznie

Łączna liczba wywozów odpadów z pojemnika w odniesieniu do pojemności pojemników

670,00 zł

50

25

5

1

1.340,00 zł

100

50

11

2

2.680,00 zł

200

100

22

4

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVII/581/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 716).


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2015 r.

Przewodniczący Rady


Marcin Ociepa

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama