reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399) oraz §1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U z 2012 r. poz. 299) Rada Miejska, uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać bazę transportową przystosowaną do prowadzenia tego typu działalności, wyposażoną w miejsca postojowe dla posiadanych pojazdów i zapewnioną możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów,

2) posiadać homologowany pojazd asenizacyjny, spełniający wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymogów dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617), o odpowiedniej konstrukcji i zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i zrzut nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez ich samoistne wylewanie,

3) oznakować, w sposób trwały z widoczną nazwą firmy tabor asenizacyjny.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do zapewnienia właściwych warunków porządkowo - sanitarnych, w szczególności:

1) prowadzenia działalności opróżniania zbiorników bezodpływowych w sposób nie powodujący zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców,

2) prowadzenia działalności z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno - higienicznego i prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Opolskie,

3) uporządkowania i dezynfekcji miejsc zanieczyszczonych nieczystościami ciekłymi podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

4) utrzymania pojazdów asenizacyjnych w należytym stanie sanitarnym i porządkowym zgodnie z wymogami rozporządzenia, o którym mowa w §2 pkt 2,

5) opróżniania na koniec każdego dnia roboczego zbiornika pojazdu asenizacyjnego z nieczystości ciekłych,

6) parkowania pojazdu asenizacyjnego po zakończeniu pracy na terenie bazy transportowej.

§ 4. Odebrane nieczystości ciekłe przedsiębiorca zobowiązany jest przekazywać wyłącznie do stacji zlewnej spełniającej wymagania przewidziane odrębnymi przepisami, wskazanej w wydanym zezwoleniu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Gabriela Puzik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama