reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/50/2015 Rady Gminy Pokój

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w terminie do 28 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

2. Ryczałtowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są przez podmioty zobowiązane bez wezwania, z góry, w terminie do 30 czerwca danego roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

3. Wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 2, określa odrębna uchwała.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty lub jej wysokość, opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się przelewem.

§ 3. Traci moc uchwała nr XIX/169/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Gosławski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kawałko

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama