reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX/58/15 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie wymagań jakie powienien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczysości ciekłych na terenie Gminy Byczyna

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012r., poz. 299) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Byczyna:

1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

1) Przedsiębiorca powinien posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny (wóz asenizacyjny), zarejestrowany, mający aktualne badania techniczne, spełniający wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617), który zapewnia możliwość stałego świadczenia usług objętych zakresem uzyskanego zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2) Przedsiębiorca zobowiązany jest dysponować nieruchomością na bazę techniczno-biurową wyposażoną w szczególności w miejsce postojowe z punktem napraw oraz miejscem do mycia pojazdów - ich dezynfekcji oraz dezynsekcji.

3) W przypadku, gdy nieruchomość, o której mowa w pkt 2, nie spełnia wymienionych wymagań, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczą te wymagania, należących do innych przedsiębiorców, przez przedłożenie stosownych umów.

2. Wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

1) Urządzenia do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych muszą być utrzymywane w należytym stanie higienicznym i sanitarnym poprzez mycie, odkażanie i dezynfekcję, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2) Wywóz nieczystości ciekłych musi być wykonywany pojazdami czystymi, szczelnymi, oznakowanymi w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługę (co najmniej nazwa i adres przedsiębiorstwa).

3) Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz zanieczyszczania środowiska, w tym tras przejazdu pojazdów asenizacyjnych poprzez wylewanie się nieczystości,

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien przekazywać nieczystości ciekłe do punktu zlewnego ścieków usytuowanego na Oczyszczalni Ścieków w Byczynie, Gmina Byczyna lub innej stacji zlewnej położonej w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu.

4. Spełnienie wymagań określonych w ust. 1 powinno zostać potwierdzone przez przedsiębiorcę w szczególności odpowiednimi dokumentami.

§ 2. Świadczenie usług odbioru nieczystości ciekłych może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych, zawieranej z właścicielem nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz wystawiania dowodów korzystania z usług z podaniem ilości odebranych z nieruchomości nieczystości ciekłych, ceny, miejsca utylizacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie


Adam Radom

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Pakla

doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, ekspert ds. Regulacji Nadzorczych i ALM w Alior Bank SA.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama