reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - ( j.t.Dz.U. z 2013 r. poz.594;) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - ( j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ) Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę w planie dochodów budżetu gminy na 2015 r. wg wyszczególnienia: w tym:

zwiększa się dochody bieżące

1) Dział 801 - Oświata i wychowanie 6000,-

- pozostałe dochody - zwrot dotacji z ubiegłego roku 6.000,-

2) Dział 900 - Gosp. komunalna i ochr. środowiska 10.000,-

- pozostałe dochody - nadpłata za energię 10.000,-

3) Dział 921 - Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego 16.000,-

- pozostałe dochody - zwrot dotacji z ubiegłego roku 16.000,-

4) Dział 926 - Kultura fizyczna 15.000,-

- pozostałe dochody - odszkodowanie z ubezpieczenia 15.000,-

zwiększa się dochody majątkowe

1) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 371.000,-

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 371.000,-

ogółem zwiększa się dochody o 418.000,-

§ 2. Wprowadza się zmianę w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r. wg wyszczególnienia: w tym:

zmniejsza się wydatki

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 2.000,-

a) Rozdział 01008 - Melioracje wodne 2.000,-

wydatki bieżące w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań - RS Łukowice Brz.

2) Dział 600 - Transport i łączność 44.000,-

a) Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 3.000,-

wydatki bieżące w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań - RS Zwanowice

b) Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 41.000,-

wydatki majątkowe w tym :

- wydatki inwestycyjne jedn.budzet. - remont dróg, chodników - RS Łukowice Brz., Kopanie, Skarbimierz Os.

3) Dział 754 - Bezp.publ.i ochr.ppożar. 5.000,-

a) Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 5.000,-

wydatki bieżące w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań - RS Łukowice Brz.

4) Dział 900 - Gosp.kom.i ochr.środowiska 6.000,-

a) Rozdział 90004 - Utrzym.zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań - RS Kruszyna

5) Dział 921 - Kult. i ochr.dziedzictwa narodowego 3.000,-

a) Rozdział 92120 - Ochrona zbyt. i opieka nad zabytkami 3.000,-

wydatki bieżące w tym :

- dotacja

6) Dział 926 - Kultura fizyczna 19.000,-

a) Rozdział 92695 - Pozostała działalność 19.000,-

wydatki bieżące 4.000,- w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań - RS Łukowice Brz. , Kruszyna

wydatki majątkowe 15.000,- w tym :

- wydatki inwestycyjne jedn.budzet. - zielona siłownia w Kopaniu

zmniejsza się o 79.000,-

zwiększa się wydatki

1) Dział 600 - Transport i łączność 315.000,-

a) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 315.000,-

wydatki majątkowe w tym :

- wydatki inwestycyjne jedn.budżet.

- budowa chodnika w Łukowicach Brz. 200.000,-

- budowa chodnika w Małujowicach 115.000,-

2) Dział 758 - Różne rozliczenia 68.000,-

a) Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 68.000,-

wydatki bieżące w tym :

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie

3) Dział 900 - Gosp.kom.i ochr.środowiska 88.500,-

a) Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 5.000,-

wydatki bieżące w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań - RO Skarbimierz Os.- RS Kruszyna

b) Rozdział 90004 - Utrzym.zieleni w miastach i gm 35.000,-

wydatki majątkowe w tym :

- wydatki na zakup inwestycyjne jedn.budżet

- RS Brzezina - zakup kosiarki samobieżnej - 20.000,-

- RO Skarbimierz - zakup osprzętu do ciągnika samobieżnego - 15.000,-

c) Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.500,-

wydatki bieżące w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań - RS Kopanie

d) Rozdział 90095 - Pozostała działalność 45.000,-

wydatki bieżące 4.000,- w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań - RS Łukowice Brz, Zielęcice - Kruszyna

wydatki majątkowe 41.000,- w tym :

- wydatki na zakup inwestycyjne jedn.budżet

- plac biesiadny w Łukowicach Brzeskich 33.000,-

- plac zabaw dla dzieci Skarbimierz Osiedle 8.000,-

3) Dział 921 - Kult. i ochr.dz.narodowego 25.500,-

a) Rozdział 92109 - Domy i oś.kult., świetlice i kluby 15.500,-

wydatki bieżące 11.300,- w tym :

- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań - RS Kopanie, Zielęcice

wydatki majątkowe 4.200,- w tym :

- wydatkina zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych - doposażenie domu ludowego w Kopaniu

b) Rozdział 92116 - Biblioteki 10.000,-

wydatki bieżące w tym :

- - dotacja

zwiększa się o 497.000,-

ogółem zwiększa się wydatki o 418.000,-

§ 3. Wprowadza się zmianę w planie dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanych wg wyszczególnienia;

zwiększa się dochody

1) Dział 801 - Oświata i wychowanie 5.000,-

a) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 5.000,-

- wpływy z różnych opłat

zwiększa się wydatki

1) Dział 801 - Oświata i wychowanie 5.000,-

a) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 5.000,-

wydatki bieżące w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań

§ 4. Wprowadza się zmianę do uchwały nr III/12/2014 z 19. XII.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r. wg treści jak niżej:

- w § 1 " Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 42.567.891,97 zł"

- w § 2 " Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 42.751.553,97 zł"

- w § 8 "Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 3.052.000,-zł

- w § 11 "Ustala się zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy o łącznej wysokości 2.866.900,-zł zgodnie z załącznikiem nr 8"

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Szkoda


Załącznik do Uchwały Nr VI/40/2015
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dotacji na 2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama