Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.31.2015.KHZ Wojewody Opolskiego

z dnia 8 czerwca 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr X/41/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe