reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/61/15 Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie720,00zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie924,00zł,

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton1068,00zł,

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie1596,00zł,

- o liczbie osi - trzy1560,00zł,

- o liczbie osi - cztery i więcej1548,00zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie1752,00zł,

- o liczbie osi - trzy1716,00zł,

- o liczbie osi - cztery i więcej1704,00zł,

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie1884,00zł,

- o liczbie osi - trzy1860,00zł,

- o liczbie osi - cztery i więcej2112,00zł,

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, aniżeli opisanym w pkt 2), o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie1608,00zł,

- o liczbie osi - trzy1596,00zł,

- o liczbie osi - cztery i więcej1572,00zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie1776,00zł,

- o liczbie osi - trzy1968,00zł,

- o liczbie osi - cztery i więcej1764,00zł,

c) równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 29 ton:

- o liczbie osi - dwie1800,00zł,

- o liczbie osi - trzy2040,00zł,

- o liczbie osi - cztery i więcej2112,00zł,

d) równej lub wyższej niż 29 ton:

- o liczbie osi - dwie1800,00zł,

- o liczbie osi - trzy1968,00zł,

- o liczbie osi - cztery i więcej2760,00zł,

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 10 ton1584,00zł,

b) od 10 ton i poniżej 12 ton1596,00zł,

5) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi - dwie1800,00zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej1668,00zł,

b) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi - dwie1920,00zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej2196,00zł,

6) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, aniżeli opisanym w pkt 5), o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton:

- o liczbie osi - dwie1800,00zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej2100,00zł,

b) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi - dwie2256,00zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej2208,00zł,

c) powyżej 36 ton, a mniejszej niż 40 ton:

- o liczbie osi - dwie2508,00zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej2508,00zł,

d) równej lub wyższej niż 40 ton:

- o liczbie osi - dwie2508,00zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej2760,00zł,

7) od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton i poniżej 10 ton600,00zł,

b) od 10 ton i poniżej 12 ton612,00zł,

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi - jedna624,00zł,

- o liczbie osi - dwie1128,00zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej1176,00zł,

b) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi - jedna1512,00zł,

- o liczbie osi - dwie1512,00zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej1512,00zł,

9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnej, aniżeli opisanym w pkt 8), z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi - jedna768,00zł,

- o liczbie osi - dwie1668,00zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej1668,00zł,

b) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi - jedna2148,00zł,

- o liczbie osi - dwie2148,00zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej2148,00zł,

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 22 miejsc1200,00zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc1704,00zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr L/258/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2014 r., poz. 2543).

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Leśnicy


Ryszard Froń

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama