reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X.52.2015 Rady Gminy Komprachcice

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 10 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz.1045, poz. 1283 i poz. 1777), w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz.735) i z dnia 22 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1029) Rada Gminy Komprachcice uchwla, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2016, w następujących wysokościach:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;

Dopuszczana masa całkowita / w tonach/

Stawka podatku w złotych

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

804

powyżej 5,5 do 9 włącznie

1.284

powyżej 9 i poniżej 12

1.560

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia;

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

2.088

2.112

Trzy osie

12

17

2.088

2.112

17

25

2.448

2.520

25

2.940

2.964

Cztery osie i więcej

12

25

2.448

2.532

25

29

2.940

2.964

29

2.964

2.976

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.848 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia;

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa / w tonach/

Stawka podatku w złotych

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

od 12 ton

do 36 ton włącznie

2.256

2.304

powyżej 36 ton

2.940

2.964

Trzy osie i więcej

od 12 ton

do 36 ton włącznie

2.256

2.304

powyżej 36 ton

do mniej niż 40 ton

2.940

2.964

od 40 ton

2.964

2.976

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego -1.152 zł;

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjatkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia;

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy /w tonach/

Stawka podatku w złotych

oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

nie mniej niż 12 ton

do 36 ton włącznie

1.272

1.380

powyżej 36 ton

1.380

1.512

Dwie osie

nie mniej niż 12 ton

do 36 ton włącznie

1.728

1.752

powyżej 36 ton

2.124

2.184

Trzy osie i więcej

nie mniej niż 12 ton

do 36 ton włącznie

1.824

1.848

powyżej 36 ton

1.860

1.872

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy;

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku w złotych

mniejsza niż 22 miejsca

1.812

równej lub większej niż 22 miejsca

1.920

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2015 r. traci moc uchwała Nr XXXIII/217/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Łukasz Dydzik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama