| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/128/2015 Rady Powiatu w Prudniku

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz.1445 ), art. 211, art. 212 ust.1, art. 235 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz.885, 938, 1646, z 2014r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz.238, 532, 1045,1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015r.:

1) Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 413.085zł.
Dochody bieżące

Dział 600. Transport i łączność

Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe

§ 0570. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 369.000zł.

Dział 758. Różne rozliczenia

Rozdział 75802. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2760. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 38.285zł.

Dział 852. Pomoc społeczna

Rozdział 85201. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

§ 0960. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 5.000zł.

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów o kwotę 800zł.

2) Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 5.000zł.
Dochody bieżące

Dział 852. Pomoc społeczna

Rozdział 85201. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.000zł.

3) Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 408.085zł.

Dział 600. Transport i łączność

Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe

- Wydatki majątkowe o kwotę 369.000zł.
/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 0 relacji Dobroszewice-Olszynka w m. Józefów/

Dział 750. Administracja publiczna

Rozdział 75020. Starostwa powiatowe

- Wydatki bieżące o kwotę 32.285zł.

- w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 32.285zł.

Dział 852. Pomoc społeczna

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej

- Wydatki bieżące o kwotę 800zł.

- w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 800zł.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

- Wydatki bieżące o kwotę 6.000zł.

- w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 6.000zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.

Przewodniczący Rady


Józef Janeczko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »