Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVII/297/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Gminy Strzelce Opolskie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe