Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Nr WE.031.8.2017 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe