Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIX/741/18 Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Nysa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe