Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LVII/430/18 Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2019 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe