Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XL/273/18 Rady Gminy Jemielnica

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jemielnica

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe