Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LIV/349/18 Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/304/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ozimek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe