Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLV/511/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 6 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe