Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Świerczów

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe