Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XV/101/19 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie nadania drodze gminnej statusu drogi publicznej i ustalenia jej przebiegu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe