Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne Burmistrza Namysłowa; Wójta Gminy Świerczów

z dnia 13 stycznia 2021 r.

w sprawie refundowania przez Gminę Świerczów kosztów dotacji celowej udzielonej podmiotom prowadzącym żłobki na terenie Gminy Namysłów, na dzieci będące mieszkańcami Gminy Świerczów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe