Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 11/30/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXXVI/626/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe