| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXXII/583/10 Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały NR LXV/531/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progarmu Profliaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok dla Gminy Staszów


Na podstawie: art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: zmiany z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.: Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218; z 2008r.: Dz. U. Nr 180, poz 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz na podstawie art. 4¹ ust . 1, 2, i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jedn. tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, zmiany z 2007: Dz. U. Nr 115 poz. 793, Dz. U. Nr 176 poz. 1238, zmiany 2008 r.: Dz. U. Nr 227, poz. 1505;z 2009 r.: Dz. U. Nr 18, poz. 97, Dz. U. Nr 144, poz. 1175) uchwala się co następuje:
§ 1. Dotychczasową treść załącznika do uchwały Nr LXV/531/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok dla Gminy Staszów zastępuje się treścią zawartą w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXXII/583/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmieniącej uchwałę Nr LXV/531/10 Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Działania te realizowane są w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program ten zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest uchwalany corocznie przez radę gminy. Wprowdzenie zmian w preliminarzu wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na 2010 rok stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LXV/531/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 stycznia 2010 r. wynika z tytułu niewykorzystanych środków za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu za 2009 rok w kwocie 72 770 zł. Z czego zwiększyć wydatki na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w kwocie 25 770 zł. Przeciwdziałanie Narkomanii w kwocie 2 000 zł. Dotacja CIS w kwocie 45 000 zł.
Załącznik do uchwały Nr LXXII/583/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik1.doc

preliminarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »