| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/367/10 Rady Gminy Masłów

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) – Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów Gminy o kwotę 174.200,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę 5.300,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Paragraf 3 uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2010 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 9.754.931zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 6.500.000zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3.254.931zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 10.644.281zł, rozchody w wysokości 889.350zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2010 rok pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012”, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 3a do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2010 rok pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2010r.” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3a do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2010 rok pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2010r.” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2010 rok pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2010 rok pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2010 rok pn. „Dotacje celowe w 2010 r.” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów


mgr Genowefa Jaros

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/367/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik1-7.pdf

Załącznik Nr 1-7 do uchwały Nr XLVII/367/10 Rady Gminy Masłów z dnia 27.05.2010r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »