| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 407/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 29 września 2010r.

w sprawie: ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Powiatu Skarżyskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 ze zm.) oraz art. 6a ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007r nr 19 poz.115 ze zm.)

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Ustala się przebieg istniejących dróg powiatowych na terenie Powiatu Skarżyskiego zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego

Ireneusz Syryjczyk


Uzasadnienie

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( tekst jednolity Dz .U z 2007r., Nr 19, poz.115 z późniejszymi zmianami) nakłada obowiązek na zarządcę drogi ustalenia przebiegu administrowanych przez siebie dróg. Ustalenie przebiegu drogi pozwala na jednoznaczne określenie jej usytuowania w terenie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na punkt początkowy drogi, miejscowości przez które przebiega i określenie miejsca zakończenia odcinka drogi. Zgodnie z art. 6a ust. 3 cytowanej wyżej ustawy ustalenie przebiegu istniejących dróg powiatowych następuje w drodze uchwały Rady Powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin na obszarze których przebiegają drogi. Czyniąc zadość wymogom ustawy Zarząd Powiatu zwrócił się o uzyskanie opinii, o której mowa wyżej do wszystkich gmin Powiatu Skarżyskiego, na obszarze których przebiegają drogi powiatowe. W odpowiedzi uzyskano pozytywne opinie przebiegu dróg powiatowych przez teren gmin: Skarżysko – Kamienna, Skarżysko- Kościelne, Suchedniów, Bliżyn, Łączna. Podjęcie powyższej uchwały jest niezbędne do prowadzenia właściwej ewidencji dróg oraz dokonywania korekt i zmian w opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym.

Załącznik do Uchwały Nr 407/LVI/2010
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik1.sxw

Załącznik do Uchwały 407-LVI-2010

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »