| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/43/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie: zmian w budżecei gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (tekst jednolity- Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/43/2010
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik1.xls

Zmiany w budżecie gminy na 2010 r.- Dochody budżetowe

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/43/2010
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik2.xls

Zmiany w budżecie gminy na 2010r. - Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/43/2010
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik3.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr VII/43/2010
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik3a.xls

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/43/2010
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik4.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Zając

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »