| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy w Sobkowie

z dnia 7 marca 2011r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1do Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

1) w dziale 756 rozdz. 75616 zwiększa się dochody w § 0320 w kolumnie 5 i 6 o kwotę 0,06 zł.

Po dokonanej zmianie w pozycji razem rozdz. 75616 w kolumnach 5 i 6 kwotę „758.894,00” zastępuje się kwotą „758.894,06” , w pozycji ogółem dział 756 w kolumnach 5 i 6 kwotę „3.940564,00” zastępuje się kwotą „3.940.564,06” oraz w pozycji Dochody ogółem na 2011 rok w kolumnie 5 kwotę „22.634.964,74” zastępuje się kwotą „22.634.964,80” w kolumnie 6 kwotę „19.322.860,00” zastępuje się kwotą „19.322.860,06”.

§ 2. 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

1) w dziale 921 rozdz. 92105 w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę „7.500,00” w kolumnie 8 skreśla się, a w kolumnie 7 w § 4170 kwotę „920,00” zastępuje się kwotą „8.420,00”,

2) w pozycjach razem rozdz. 92105 kolumna 7 i ogółem dział 921 w kolumnie 7 kwotę „176.848,00” zastępuje się kwotą „184.348,00”,

3) w pozycji razem rozdz. 92105 w kolumnie 8 kwotę „74.325,00”zastępuje się kwotą „66.825,00”oraz w poz. ogółem dział 921 w kolumnie 8 kwotę „82.325,00” zastępuje się kwotą „74.825,00”,

4) w dz.010 rozdz. 01095 zwiększa się wydatki w § 4210 w kolumnie 5 , 6 i 8 o kwotę 0,06 zł. Po dokonanej zmianie w pozycji razem rozdz. 01095 w kolumnach 5, 6 i 8 kwotę „11.500,00” zastępuje się kwotą „11.500,06” oraz w poz. Ogółem dział 010 w kolumnie 5 kwotę „ 3.382.501,72” zastępuje się kwotą „3.382.501,78” a w kolumnach 6 i 8 kwotę „29.185,00” zastępuje się kwotą „29.185,06”

5) w pozycji Ogółem wydatki na 2011 rok dokonuje się n/w zmian:

a) w kolumnie 5 kwotę „ 24.117.488,98” zastępuje się kwotą „24.117.489,04”

b) w kolumnie 6 kwotę „18.762.996,00” zastępuje się kwotą „18.762.996,06”

c) w kolumnie 7 kwotę „10.979.542,79” zastępuje się kwotą „10.987.042,79”,

d) w kolumnie 8 kwotę „3.286.725,00” zastępuje się kwotą „3.614.825,06”,

e) w kolumnie 10 kwotę „57.359.752,77” zastępuje się kwotą „3.509.799,00”

§ 3. W załączniku Nr 3a do Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 rok w kolumnie 5 w pozycji Ogółem kwotę „ 1.149.408,16”zastępuje się kwotą „1.149.403,16”.

§ 4. W § 10 w pkt. 2 lit. a Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 rok skreśla się wyraz „ z tego i tiret pierwszy”

§ 5. 1. § 1 Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 rok po dokonanych zmianach otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„ § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22.634.964,80 zł z tego:

a) dochody bieżące 19.322.860,06 zł

b) dochody majątkowe 3.312.104,74 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 2 ust. 1 Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 rok po dokonanych zmianach otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„ § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.117.489,04 zł z tego:

a) wydatki bieżące 18.762.996,06 zł

b) wydatki majątkowe 5.354.492,98 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

§ 6. Pozostałe zapisy w Uchwale i załącznikach pozostają bez zmian.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »