| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy w Sobkowie

z dnia 7 marca 2011r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1do Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

1) w dziale 756 rozdz. 75616 zwiększa się dochody w § 0320 w kolumnie 5 i 6 o kwotę 0,06 zł.

Po dokonanej zmianie w pozycji razem rozdz. 75616 w kolumnach 5 i 6 kwotę „758.894,00” zastępuje się kwotą „758.894,06” , w pozycji ogółem dział 756 w kolumnach 5 i 6 kwotę „3.940564,00” zastępuje się kwotą „3.940.564,06” oraz w pozycji Dochody ogółem na 2011 rok w kolumnie 5 kwotę „22.634.964,74” zastępuje się kwotą „22.634.964,80” w kolumnie 6 kwotę „19.322.860,00” zastępuje się kwotą „19.322.860,06”.

§ 2. 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

1) w dziale 921 rozdz. 92105 w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę „7.500,00” w kolumnie 8 skreśla się, a w kolumnie 7 w § 4170 kwotę „920,00” zastępuje się kwotą „8.420,00”,

2) w pozycjach razem rozdz. 92105 kolumna 7 i ogółem dział 921 w kolumnie 7 kwotę „176.848,00” zastępuje się kwotą „184.348,00”,

3) w pozycji razem rozdz. 92105 w kolumnie 8 kwotę „74.325,00”zastępuje się kwotą „66.825,00”oraz w poz. ogółem dział 921 w kolumnie 8 kwotę „82.325,00” zastępuje się kwotą „74.825,00”,

4) w dz.010 rozdz. 01095 zwiększa się wydatki w § 4210 w kolumnie 5 , 6 i 8 o kwotę 0,06 zł. Po dokonanej zmianie w pozycji razem rozdz. 01095 w kolumnach 5, 6 i 8 kwotę „11.500,00” zastępuje się kwotą „11.500,06” oraz w poz. Ogółem dział 010 w kolumnie 5 kwotę „ 3.382.501,72” zastępuje się kwotą „3.382.501,78” a w kolumnach 6 i 8 kwotę „29.185,00” zastępuje się kwotą „29.185,06”

5) w pozycji Ogółem wydatki na 2011 rok dokonuje się n/w zmian:

a) w kolumnie 5 kwotę „ 24.117.488,98” zastępuje się kwotą „24.117.489,04”

b) w kolumnie 6 kwotę „18.762.996,00” zastępuje się kwotą „18.762.996,06”

c) w kolumnie 7 kwotę „10.979.542,79” zastępuje się kwotą „10.987.042,79”,

d) w kolumnie 8 kwotę „3.286.725,00” zastępuje się kwotą „3.614.825,06”,

e) w kolumnie 10 kwotę „57.359.752,77” zastępuje się kwotą „3.509.799,00”

§ 3. W załączniku Nr 3a do Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 rok w kolumnie 5 w pozycji Ogółem kwotę „ 1.149.408,16”zastępuje się kwotą „1.149.403,16”.

§ 4. W § 10 w pkt. 2 lit. a Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 rok skreśla się wyraz „ z tego i tiret pierwszy”

§ 5. 1. § 1 Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 rok po dokonanych zmianach otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„ § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22.634.964,80 zł z tego:

a) dochody bieżące 19.322.860,06 zł

b) dochody majątkowe 3.312.104,74 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 2 ust. 1 Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 rok po dokonanych zmianach otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„ § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.117.489,04 zł z tego:

a) wydatki bieżące 18.762.996,06 zł

b) wydatki majątkowe 5.354.492,98 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

§ 6. Pozostałe zapisy w Uchwale i załącznikach pozostają bez zmian.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »